Andrés Eva

Terapeutka

E-mail: andres@opengate.cz
Telefon:

Eva absolvovala studium dvouoborové psychologie v kombinaci s češtinou na Filozofické fakultě UK v Praze. Aktuálně je frekventantkou Psychoterapeutického výcviku v poradenství pro děti a rodiče a psychoterapii dětí INDEPT v Praze a zároveň Výcviku v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii v PBSP CZ. V roce 2017 absolvovala Výcvik v koučinku a mentoringu podle standardů ICF (První a Druhá spirála kouče) v Koučink Akademii, s. r. o.

Vzdělání

1984-1989 | Filozofická fakulta UK Praha, obory psychologie, čeština (magisterský studijní program)       

1991 | Filozofická fakulta UK Praha, státní rigorózní zkouška v oboru psychologie

Praxe

Ve své předchozí praxi získala Eva jako psycholog a mentor zkušenosti v práci s dospělými i dospívajícími klienty a zároveň s předškolními dětmi. Jako mentor a poradce pracovala v organizaci yourchance o.p.s. zaměřené na integraci mladých dospělých z dětských domovů a pěstounské péče do samostatného života. Současně působila v oblasti předškolního vzdělávání ve společnosti Schola Empirica, s. r. o., jako mentor pedagogů v rámci projektů MŠMT zaměřených na rozvoj předškolního vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách. V mateřské škole KinderGarten Střížkov v Praze pracovala jako ředitelka školy a zároveň se věnovala poradenské a konzultační činnosti pro rodiče předškolních dětí. V rámci mezinárodních dobrovolnických projektů absolvovala pracovní pobyt v Ekvádoru, kde se podílela na vzdělávání v nadaci a dětském denním centru Villa Ticca pro děti bez domova a ze sociálně ohrožených rodin.

Koníčky

Evu baví daleké cesty za cizími kulturami, těší ji poznávat zblízka životy jejich obyvatel. Má ráda hory, slunce, dobré lidi a dobré knihy.