Děžinská Alexandra

učitelka na ZŠ

E-mail: dezinska@opengate.cz
Telefon: +420 607 055 625

Saša vystudovala Střední pedagogickou školu v Litoměřicích, obor vychovatelství. Jezdila na letní dětské tábory jako praktikantka a později i jako vedoucí. Dětem se věnovala od raného mládí a už ve 12 letech věděla, že jednou bude učitelka. Její sen se jí splnil a povolání učitele vykonává od roku 2000. V roce 2013 byla zvolena Středočeskou Ámoskou.

Vzdělání

2016, Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I, COGITO

2013, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra matematiky a didaktiky matematiky – Pojetí výuky matematiky na 1. st. ZŠ podle M. Hejného

2012 – 2014, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra psychologie, obor Výchovné poradenství II – Trendy v práci výchovného poradce

2007 – 2009, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra psychologie, obor Studium pro výchovné poradce

1995 – 2000, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra primární pedagogiky, obor Učitelství pro I. stupeň ZŠ a anglický jazyk

Praxe

Po ukončení studia na UP v Olomouci začala Saša vést kroužky anglického jazyka pro děti mladšího školního věku a vyučovala v rámci domácího vyučování hendikepovanou holčičku. V roce 2003 začala učit na ZŠ Londýnská v Praze na 1. a  2. stupni ZŠ. Po mateřské dovolené v roce 2009 nastoupila na ZŠ a gymnázium J. Gutha-Jarkovského, kde učila anglický jazyk. Na Open Gate pracuje od roku 2010 jako učitelka 1. st. ZŠ.

Koníčky

Saša miluje zvířata všeho druhu. Svůj volný čas tráví jako dobrovolnice v útulku pro opuštěná zvířata. Sama má doma pět koček a jedno morče. Ráda čte, cestuje a fotografuje. Se svou dcerou chodí na procházky do přírody a navštěvuje kino a výstavy.