Holanová Miroslava

denní vychovatelka

E-mail: holanova@opengate.cz
Telefon:

Mirka je z Karlových Varů a má mnohaleté zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí v Karlovarském kraji (ať jako učitelka v MŠ, vychovatelka v DD, nebo jako vedoucí učitelka či majitelka MŠ). Již od svých šesti let se zabývá hrou na klavír, která ji provází a byla přínosem jak při studiu, tak v zaměstnání. Po dobu celé své praxe navštěvovala mnoho kurzů, týkajících se kreativním tvořením s dětmi a poté je hojně aplikovala ve výuce.

Vzdělání

1987-1991 | Střední průmyslová škola výroby hudebních nástrojů v Kraslicích

1979-1987 | Základní umělecká škola v Kraslicích – hra na klavír

2006-2010 | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Specializace v pedagogice – učitelství pro MŠ

Praxe

Po absolvování střední školy Mirka působila na základní škole v Rotavě jako učitelka zeměpisu a hudební výchovy. Po osmi letech na mateřské dovolené nastoupila do mateřské školy v Karlových Varech jako učitelka ve speciální třídě, kde pracovala s dětmi s handicapem. Na základě této zkušenosti se dala na studium speciální pedagogiky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Další kroky Mirku vedly do dětského domova v Ostrově, kde ji zastihla nabídka k založení 1.soukromé školky v Karlových Varech. Této příležitosti se chopila a zanedlouho poté založila soukromou Školičku Krteček pro děti od půl roku, kde působila do příchodu do Open Gate. Mirčino celoživotní zaměření je výchova a vzdělávání dětí všeho věku.

Koníčky

Celý život je Mirčiným hlavním koníčkem práce s dětmi. Ze sportů se dříve aktivně věnovala běžkách, nsa střední škole hrála volejbal. Nyní se věnuje především kolečkovým bruslím, procházkám se svými psy a miluje houbaření. Je vášnivou čtenářkou beletrie, ráda cestuje a poznává nová místa. Má ráda slunce a moře.