Roskot Michal

učitel matematiky a fyziky

E-mail: roskot@opengate.cz
Telefon: +420 723 420 785

Michal se po dobu svých studijí věnoval různým oborům. Na gymnáziu se účastnil projektu Otevřená, věda, kde měl po tři roky možnost přičichnout k vědecké činnosti v laboratoři mikrovlnné spektroskopie (VŠCHT). Souběžně se svým studiem na matfyzu se po jistou dobu věnoval ještě studiím tělocviku (FTVS UK) a filozofie (FF UK). Možnosti nahlédnout pod pokličku i ostatním vědám si velice váží, a snaží se předávat tyto zkušenosti svým studentům a každému, kdo je ochoten ho poslouchat. Na školách, kde působil, se snažil zapojovat do komunitního života školy, a účastnil se projektů jako DofE a Šablony.

Vzdělání

2009 - 2015 | Učitelství fyziky-matematiky pro střední školy, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. V současné době studuje tamtéž v doktorském oboru Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky.

Praxe

Michal začal učit již během studií v roce 2012 na základní škole, kde po čtyři roky působil jako učitel matematiky a fyziky. Tu samou pozici pak zastával další čtyři roky na gymnáziu. Na Open Gate přišel v roce 2020.

Koníčky

Michal rád sportuje, a protože v žádném sportu zvlášť nevyniká, vybral si takový, kde to nijak nevadí. Je jím racketlon (čtyřboj skládající se z pingpongu, badmintonu, squashe a tenisu). Z extrémních sportů vyznává pouze výchovu dvouleté Adélky, jíž je hrdým otcem.