• „Open Gate mi dává možnost dostat se dál, neustále se
  rozvíjet, nevzdávat se svých snů a bojovat.“
  Matěj Šindelář, student

 • „Pro všechny, kteří opravdu chtějí vědět a nejsou líní pro sebe
  a svoje okolí něco udělat, představuje Open Gate směr.“
  Aurélia Loštická, rodič

 • „Lidé se omezují tím, co si myslí, že dokáží. Každý ale může dojít tak daleko, jak
  jim to jejich mysl dovolí. Open Gate pomáhá všem dosáhnout toho, čemu věří.“
  Jana Errington, pedagog

 • „Open Gate je škola, kterou rodiče závidí svým dětem!“
  Jitka Švejdová, rodič

 • „Když na tuto školu vzpomínám, vybaví se mi řada
  inspirativních lidí – spolužáků i učitelů.“
  Zdeněk Kutil, absolvent

 • „Vnitřní poznání, stabilita a vize, která vede k objevování
  reality prostřednictvím sebe samého, je efektivní strategie
  pozitivního lidského rozvoje.“
  Natália Balogová, učitelka

 • Aktuality

  24. 1. 2019

  Den otevřených dveří

  Těšíme se na vás ve čtvrtek 24. ledna 2019.

  11. 1. 2019

  Páteční zprávy z OPEN GATE

  Pondělní assembly bylo věnováno matematice v praktickém životě. Studenti pod…

  Studentské reportáže

  16. 12. 2018

  Oktaváni v boxerkách

  Poprvé v historii OG se rozdávaly pěsti v ringu. Zápas však proběhl ve…

  20. 11. 2018

  ​Berlín, jaký je

  Němčináři ze septimy jeli tentokrát do Berlína, protože Berlín je prostě……

 • Video

  Open Gate je první ryze české gymnázium certifikované od roku 2009 k výuce podle standardů International Baccalaureate Diploma Programme. Finanční podporu studentům, kteří do Open Gate přichází z dětských domovů, pěstounských nebo neúplných rodin nebo i úplných rodin s nízkými příjmy, poskytuje Nadace The Kellner Family Foundation.

  Česko-anglická základní škola Open Gate vyučuje podle vzdělávacího programu s názvem "Otevíráme brány", který podporuje všestranný rozvoj žáků.

 • Školní časopisy

  V časopisech studentů gymnázia i žáků a pedagogů základní školy si můžete přečíst o aktuálním dění v Open Gate.

  Ve školním roce 2015 / 2016 jsme spojili tři z našich vynikajících studentských časopisů - The OG Chronicle, OG NOTes a Krognika - v jedny profesionální noviny a ihned jsme je přihlásili do soutěže Školní časopis roku 2016. Vyhlášení jejího krajského kola se konalo ve čtvrtek 14. dubna na půdě Vyšší odborné školy publicistiky v Praze. Pro nás toto kolo nemohlo dopadnout úspěšněji: The OG Chronicle získala čtyři významná ocenění, a to v kategoriích Titulka, Obsah, Grafika a celkové prvenství v kraji. Navíc jsme pokročili do celostátního kola v Brně, které se bude konat v prosinci.

  The OG Chronicle bývalo místem, kde anglické oddělení zveřejňovalo nejlepší studentské práce a sdílelo dění z hodin. Nyní jsou naše noviny zcela v rukou studentů, kteří si sami vybírají témata, zpracovávají je, poté je předkládají svým editorům a podílejí se na korekturách. Nakonec jdou články k jednotlivým redaktorům a do tisku. The OG Chronicle je součástí OG již devět let a každým rokem se zlepšuje. I nadále budeme usilovat o co nejvyšší kvalitu a využitelnost našich novin.

  OG NOTes byl posledních pět let úspěšný trojjazyčný časopis a jsme velmi šťastní, že se připojil k našim novinám. Znamená to, že máme celý jeden úsek novin psaný ve francouzštině, španělštině a němčině, což je ze strany našich studentů úžasný počin.

  Pak už jen stačilo pozvat KrOGniku, jež je druhým rokem přehlídkou studentských prací a jedinečných témat vycházejících z českého oddělení, a finální podoba byla na světě.

  S naším novým, silným a jednotným designem, fantastickou grafikou a zajímavými příběhy tvoří The OG Chronicle / OG Notes / KrOGnika jedny fantastické studentské noviny. Doporučujeme, abyste si je přečetli od začátku do konce, a uvidíme, zda s námi budete souhlasit.

  O dění na ZŠ Open Gate pravidelně informuje měsíčník klíčenka. Nalézt zde můžete práce dětí, jejich reportáže a jiné zajímavosti, ale i informace o uskutečněných nebo plánovaných akcích.

  Další z našich školních časopisů se od ostatních trochu liší: Open Science je nezávislý populárně-vědecký půlročník, který je psán a editován výhradně studenty, tedy bez učitelského vedení. Můžete v něm najít nejen články z oblasti fyziky, chemie a biologie, ale také zprávy ze světa nebo krátký komiks. Do budoucna připravujeme spolupráci s dalšími školami nejen v Česku.

 • Absolventi a univerzity

  V roce 2009 ukončili Open Gate její první absolventi. Většina studentů si volí dle svých preferencí z několika univerzit, na které jsou podmínečně přijati. Absolventi směřují na univerzity a vysoké školy v České republice (například Univerzita Karlova nebo ČVUT) i v zahraničí. Zahraniční univerzitu si každoročně vybere zhruba polovina maturantů, nejčastěji ve Velké Británii (například London School of Economics, University of Oxford nebo University of St Andrews), dále pak v USA (například Yale University nebo Columbia University), ale také ve Švýcarsku, Španělsku, Itálii či Nizozemí.

  Cílem OPEN GATE je pomáhat studijně nadaným dětem a mladým lidem, aby se pro ně studium na střední škole stalo splněným snem. Proto je zde Nadace The Kellner Family Foundation, která poskytuje stipendia studentům z dětských domovů, neúplných rodin nebo dalších prostředí, která vzdělání nepřejí. Nadace podporovala 80 % studentů z absolventského ročníku 2014/2015 během jejich studia na gymnáziu a řadě z nich je nadace oporou i během navazujícího studia na univerzitě.

 • Studentský kampus

  Open Gate si dala za cíl vytvořit všechny podmínky pro to, aby z jejích bran vycházeli po maturitě lidé skutečně všestranní, vybavení pro život nejen po stránce vzdělanostní, ale také emocionální a sociální. Toto poslání plní mimo jiné velice široké mimoškolní aktivity.

  V areálu školy se nachází knihovna, divadelní sál, pracovní dílny - keramická, textilní, dřevodílna a kovodílna, výtvarný ateliér, hospodářský dvůr s koňmi, kozami a ovcemi, zookoutek s exotickou faunou a florou, krytý bazén, hudební a nahrávací studio, venkovní sportoviště a krytá hala pro sportovní i společenské využití.

 • RUN and HELP | Běhání, které pomáhá

  Charitativní běh Run and Help pobaví a prověří účastníky a hlavně, jeho výtěžek pomůže lidem s postižením.

  V Open Gate jsme si již vyzkoušeli, že běh a pomoc jdou dohromady – při nultém ročníku na podzim 2014 se zapojila celá škola a vybrali jsme 25 tisíc korun pro handicapované plavce. V dubnu 2015 jsme již tuto akci pořádali společně s Kontem Bariéry - zapojilo se na 30 škol, firem a skupin. Několik tisíc běžců si tak užilo společnou akci, ať už na čerstvém vzduchu nebo v tělocvičnách, a pomohlo lidem s handicapem. Celkově vybraná částka překročila 575 000 Kč.

  Zapojte se s námi! Aktuální informace na runandhelp.cz.

  Video z prvního ročníku v dubnu 2015 v Open Gate v Babicích u Prahy.

 • Nadace The Kellner Family Foundation

  Podpora vzdělání je hlavní činností Nadace The Kellner Family Foundation. Za dobu své existence už vynaložila značné prostředky, aby pomohla stovkám dětí a mladých lidí, jejichž cesta ke vzdělání by byla jinak obtížná.

  Aktivity manželů Kellnerových v oblasti podpory vzdělávání nadaných dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí mají kořeny už v roce 2002, kdy společně založili Nadaci Educa (ta se později sloučila s Nadací The Kellner Family Foundation) s cílem podporovat studenty na kolejním gymnáziu Open Gate. Poté nadace rozšířila své zaměření i na podporu studentů na českých a zahraničních vysokých školách a univerzitách.

  Nadace podporuje dlouhodobé vzdělávací projekty určené žákům základních škol a jejich učitelům, středoškolákům a vysokoškolákům i absolventům postgraduálního vzdělávání. Poskytuje granty také českým vědcům a vědeckým týmům.