Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče, zákonní zástupci a příznivci našeho gymnázia,

zdravím Vás na konci trochu netradičního pracovního týdne. Ten pro většinu z nás nebyl jako obyčejně pětidenní, ale díky státnímu svátku pouze čtyřdenní. Výjimkou u nás v OG byli vychovatelé, kteří se celé úterý věnovali kolejním studentům a pro své svěřence připravili zajímavý program, za což jim patří velký dík. Pro dokreslení úterní atmosféry najdete v příloze veselou momentku. Vím, že celá řada škol v pondělí využila jeden ze dnů ředitelského volna, my jsme se rozhodli ušetřit volno na konec října. Prodloužíme si tím původně třídenní podzimní prázdniny na celý týden. Věřím, že z hlediska psychohygieny studentů i učitelů se jedná o lepší variantu.

Kdybyste v uplynulém týdnu zavítali do naší školy, určitě byste zaznamenali specifickou výzdobu, a to na spoustě různých míst. Vchodové dveře, skříňky, prostory vedle nástěnek nebo zdi na toaletách mají velmi neobvyklé dekorace. Naštěstí se nejedná o sprosté nápisy, ale o volební plakáty a hesla avizující volby do studentské rady. V současné době totiž probíhá intenzivní volební kampaň, která vyvrcholí příští týden. Kandidáti na prezidenta a viceprezidenta studentské rady čeká nejdříve volební proslov na pondělním celoškolním assembly, v úterním brzkém odpoledni předvolební debata a během středy volby samotné. Následovat pochopitelně bude netrpělivé očekávání jejich výsledků, zakončené radostí v jednom táboře a zklamáním v těch ostatních. Co nám prozatím chybí, jsou předvolební výzkumy preferencí, ale vzhledem k poměrně velké nespolehlivosti těchto výzkumů i ve volbách skutečných, je možná lepší obejít se bez nich.

Jak jistě víte, na Open Gate máme studentský časopis napsaný anglicky i v dalších cizích jazycích, nicméně nějaký čas chyběl časopis v naší mateřštině. Tato mezera se však poslední zářijový den zaplnila. Jsem velmi rád, že Vám mohu zaslat nulté číslo školního časopisu STUDENT. Jedná se o noviny vytvořené studenty pro studenty. Věřím, že se jejich redakce brzy rozroste a STUDENT si brzy získá obdobně dobré jméno, jako mají OG Chronicle i OG Notes.

V minulém pátečním dopise jsem psal o tom, kde všude můžete potkat naše pedagogy, a dnes se zmíním o jedné kulturní akci. Honzu Udatného, našeho němčináře, můžete totiž vidět v dramatizaci celosvětově známého díla Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, kterou secvičil společně s dalšími ochotníky. Včera večer, když studenti tančili na školní diskotéce "před koněm", exceloval pan Udatný ve své roli na veřejné generální zkoušce (foto v příloze). Oficiální premiéru můžete zhlédnout tuto neděli ve Škvorci.

Kalendář pro příští týden je opět naplněn různými aktivitami. Kromě již zmíněného pondělního celoškolního assembly, jehož hlavním tématem budou studentské volby; organizuje v úterý poradenské centrum preventivní program pro sekundy, kde se zaměří na kyberšikanu; oddělení přírodních věd chystá jednodenní výzkumný projekt pro naše IB studenty biologie a enviromentálních studií; oddělení tělesné výchovy pozvalo záchranáře z pražské záchranné služby, aby naše kvintány proškolili v poskytnutí první pomoci. Kromě toho se u nás v pátek sejdou téměř dvě desítky IB koordinátorů z českých a mezinárodních škol. Páteční odpoledne také využijí naši třídní učitelé pro jednu ze svých pravidelných porad.  Na sobotu a neděli, bude-li nám počasí alespoň trochu přát, plánujeme uskutečnění posledních dvou bronzových expedic programu Cena vévody z Edinburghu, studenti si pro ně tentokrát vybrali oblast Třeboňska.

Moje osobní potěšení se bude tentokrát týkat celého září. Před dvěma lety bych ho ještě určitě nenapsal, respektive by mi přišlo úplně absurdní: Jsem velmi rád, že jsme celé září mohli učit prakticky bez omezení.

Pevně věřím, že tuto radost se mnou sdílíte nejen Vy, ale i naši studenti.

Přeji Vám příjemný víkend.